CMAOT

CMATI

|
|
|
Compartir

Servizos cartográficos

  • Caza e Pesca: Normas xerais ou particulares que afectan o exercicio da caza e da pesca. En canto a caza ofrécese información sobre os períodos hábiles de caza, as especies sobre as que se pode exercer, os métodos autorizados para a súa práctica e as limitacións que afectan á actividade cinexética. Mentras que no ámbito da pesca mostra coutos, tramos e réximes especiais.
  • Visor Xeográfico de Conservación da Natureza: contén información cartográfica relativa aos espazos naturais e á biodiversidade presentes no ámbito da Comunidade Autónoma, estructurada en agrupacións de capas segundo a súa tipoloxía.
  • Mapa de Puntos Limpos de Galicia: información relativa aos Puntos Limpos de Galicia (horarios de apertura, dirección, teléfonos de atención ao público), así como o servizio de busca no mapa.
  • Mapa de solos de Galicia: Mapa de solos de Galicia escala 1:50.000 (follas dispoñibles en formato PDF)
  • Mapa de humidais: Mapas dos humidais de Galicia por provincia en formato PDF e listaxes por provincia en formato XLS.