Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

CMATI

|
|
|
Compartir

Estatísticas das solicitudes de información ambiental

As solicitudes de información ambiental clasifícanse segundo as canles polas que se reciben, polo que poden ser:

  • Telefónicas.
  • Escritas: aquelas que se reciben por carta, fax ou correo electrónico.
  • Presenciais: son aquelas solicitudes derivadas da presenza do solicitante no servizo de información.