Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

CMATI

Vostede está en:
|
|
|
Compartir

Máis información

O SIAM

Os Sistemas de Información Ambiental son aqueles recursos técnicos e humanos que permiten a captación, estruturación, acceso e difusión da información relativa ao medio ambiente. Neles utilízanse ferramentas informáticas como bases de datos, sistemas de información xeográfica (SIX) ou directorios de documentos.

A consecución do desenvolvemento sostible esixe un fondo coñecemento e manexo da información ambiental por parte tanto dos responsables das tomas de decisións como da cidadanía en xeral. Consecuentemente, resulta fundamental dispor dun sistema de información ambiental co que acadar unha xestión eficaz en materia ambiental, que facilite a asignación óptima dos recursos, permita a difusión pública do coñecemento na materia e, mediante a súa axuda na toma de decisións, asegure un desenvolvemento duradeiro, así como o mantemento e mellora da calidade de vida, sen mingua da calidade ambiental. Máis

Estatísticas das solicitudes de información ambiental

Estatísticas de solicitudes de información ambiental dende o ano 2006. Máis

Históricos

Información aerobiolóxica e seguimento da conca do río Umia no 2007. Máis

Ligazóns

Recursos electrónicos

Revistas e Boletíns ambientais: