Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

CMATI

|
|
|
Compartir

Lista autoridades públicas

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

 

DIRECCIÓN XERAL DE ORDENACIÓN DO TERRITORIO E URBANISMO

Dirección: San Caetano, s/n 15781 – Santiago de Compostela

Contacto: Teléfono información ambiental: 981 541 733

Solicitude de información ambiental 

DIRECCIÓN XERAL DE CALIDADE AMBIENTAL E CAMBIO CLIMÁTICO

Dirección: San Lázaro, s/n 15781 – Santiago de Compostela

Contacto: Teléfono información ambiental: 981 541 733

Solicitude de información ambiental   

DIRECCIÓN XERAL DE PATRIMONIO NATURAL

Dirección: San Lázaro, s/n 15781 – Santiago de Compostela

Contacto: Teléfono información ambiental: 981 541 733

Solicitude de información ambiental 

INSTITUTO DE ESTUDOS DO TERRITORIO - IET

Dirección: San Lázaro, s/n 15781 – Santiago de Compostela

Contacto: Teléfono información ambiental: 981 541 733

Solicitude de información ambiental 

AXENCIA DE PROTECCIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA-APLU

Dirección: Rúa dos Camiños da Vida s/n, edificio Witland 1º Andar
15705 Santiago de Compostela

Contacto: Teléfono información ambiental: 981 541 733

Solicitude de información ambiental 

INSTITUTO GALEGO DE VIVENDA E SOLO

Área Central-Fontiñas 15705 – Santiago de Compostela

Contacto: Teléfono información ambiental: 981 541 733

Solicitude de información ambiental 

SOCIEDADE GALEGA DO MEDIO AMBIENTE - SOGAMA

Dirección: Rúa Morzós, 10. As Encrobas 15781 – Cerceda (A Coruña)

Contacto: 981 698 500

 

XEFATURAS TERRITORIAIS DA CMATV:

A CORUÑA

Dirección: R/ Vicente Ferrer, 2 - 15071 A Coruña

Contacto: 981 184 839

LUGO

Dirección: Ronda da Muralla, 70-27071  Lugo

Contacto: 982 889 431

OURENSE

Dirección: Avda. Habana, 79, 5º - 32071 Ourense

Contacto: 988 687 343

PONTEVEDRA

Dirección: Rúa Fernández Ladedra, 43-1º-4º 36003 – Pontevedra

Contacto: 986 805 343