Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

CMATI

|
|
|
Compartir

Solicitude de equipos

A Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático e as Xefaturas Territoriais da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio dispoñen de sonómetros e calibradores, para os concellos que o soliciten por carecer deles, con autorización de uso durante 20 días. Para elo é necesario cumprimentar o “modelo de solicitude de equipos” en papel oficial do concello e entregala no rexistro correspondente, e dende o Servizo correspondente avisarase para a súa recollida.

Modelo de solicitude de equipos:

Delegacións

Santiago