Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

CMATI

Vostede está en:
|
|
|
Compartir

RESOLUCIÓN do 14 de novembro de 2018 pola que se somete a información pública o anteproxecto do novo emisario submarino da estación depuradora de augas residuais dos Praceres, na ría de Pontevedra, concello de Pontevedra, de clave OH.336.1129, para os efectos do trámite urbanístico establecido no artigo 29.3 da Lei 9/2010, do 4 de novembro, de augas de Galicia, e para os efectos do disposto na Lei 22/1988, do 28 de xullo, de costas, sobre solicitude de concesión de ocupación de terreos de dominio público marítimo terrestre.

Data de publicación: 26.11.2018

Ligazon/s relacionadas
Subir