Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

CMATI

Vostede está en:
|
|
|
Compartir

Está á súa disposición, co obxecto de sometelo a consultas segundo establece o artigo 60.4 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do Solo de Galicia o documento ambiental estratéxico e o borrador do seguinte, PROCEDEMENTO: AVALIACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉXICA SIMPLIFICADA. NOME DO PLAN: PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUTURAS E DOTACIÓNS PARA IMPLANTACIÓN DO USO DE HOTEL-TALASO NO LUGAR DE AIOS, SANXENXO. PROMOTOR: MARÍA DEL CARMEN LAMAS SÁNCHEZ E JOSÉ MARÍA PADÍN OUBIÑA. ÓRGANO SUBSTANTIVO: CONCELLO DE SANXENXO. EXPEDIENTE: 2018AAE2272. CÓDIGO WEB: 2152/2018. No caso de que o estimen conveniente, rógase envíen as observacións e suxestións que considere oportunas en relación aos posibles efectos ambientais significativos do plans.

Data de publicación: 23.11.2018

Ligazon/s relacionadas
Subir