Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

CMATI

Vostede está en:
|
|
|
Compartir

Está á súa disposición, co obxecto de sometelo a consultas segundo establece o artigo 60.4 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do Solo de Galicia o documento ambiental estratéxico e o borrador do seguinte, PROCEDEMENTO: AVALIACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉXICA SIMPLIFICADA. NOME DO PLAN: MODIFICACIÓN PUNTUAL DAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMENTO MUNICIPAL, BATEAMAR. VILANOVA DE AROUSA. PROMOTOR: CONCELLO DE VILANOVA DE AROUSA. ÓRGANO SUBSTANTIVO: DIRECCIÓN XERAL DE ORDENACIÓN DO TERRITORIO E URBANISMO. EXPEDIENTE: 2018AAE2261. CÓDIGO WEB: 2151/2018. No caso de que o estimen conveniente, rógase envíen as observacións e suxestións que considere oportunas en relación aos posibles efectos ambientais significativos do plan.

Data de publicación: 22.11.2018

Ligazon/s relacionadas
Subir