Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

CMATI

Vostede está en:
|
|
|
Compartir

Está á súa disposición, co obxecto de sometelo a consultas segundo establece o artigo 60.4 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do Solo de Galicia o documento ambiental estratéxico e o borrador do seguinte. PROCEDEMENTO: AVALIACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉXICA SIMPLIFICADA. NOME DO PLAN: MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº5 DO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN URBANA, A GUARDA. PROMOTOR: CONCELLO DA GUARDA. ÓRGANO SUBSTANTIVO: DIRECCIÓN XERAL DE ORDENACIÓN DO TERRITORIO E URBANISMO. EXPEDIENTE: 2018AAE2275. CÓDIGO WEB: 2153/2018. No caso de que o estimen conveniente, rógase envíen as observacións e suxestións que considere oportunas en relación aos posibles efectos ambientais significativos do plans.

Data de publicación: 29.11.2018

Ligazon/s relacionadas
Subir