Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

CMATI

Programa de xestión de residuos da construción e demolición de Galicia 2013-2016

Descrición:

Téndose aprobado o Programa de xestión de residuos da construción e demolición de Galicia 2013-2016 en virtude de acordo do Consello da Xunta do día 12 de decembro de 2013, co fin de dar cumprimento ao disposto pola Lei 10/2008 de residuos de Galicia en materia de difusión e publicidade, ponse a disposición das Administracións afectadas, do público interesado e de toda a cidadanía galega.

Subir

Calidade do aire

A Coruña XG Boa
Ferrol XG Boa
Lalín XG Boa
Laza XG Boa
Lugo XG Boa
Ourense XG Boa
Ponteareas XG Boa
Pontevedra XG Boa
Santiago de Compostela XG Boa
Vigo XG Boa
Xinzo de Limia XG Boa