CMAOT

CMATI

Vostede está en:
|
|
|
Compartir

Está a súa disposición, co obxecto de sometelo a consultas segundo establece o artigo 60.4 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do Solo de Galicia, o documento ambiental estratéxico e o borrador do seguinte plan: NOME DO PLAN: DELIMITACIÓN DE SOLO DE NÚCLEO RURAL EN A EIXAVEDRA, PARROQUIA DE SANTIAGO DE MONDARIZ, MUNICIPIO DE CASTRO DE REI (LUGO).PROMOTOR: MANUEL LEGASPI ABELLEIRA. EXPEDIENTE: 2017AAE2047. CÓDIGO WEB: 1946/2017. No caso de que o estimen conveniente, prégase envíen as observacións e suxestións que considere oportunas en relación aos posibles efectos ambientais significativos do plan.

Data de publicación: 19.05.2017

Ligazon/s relacionadas
Subir